Tým

Tým TRUST for Future, s.r.o. je tvořen odborníky ze světa práva, daní a účetnictví. Všichni mají mnohaletou praxi a zkušenosti s navrhováním a strukturováním řešení, která odpovídají potřebám a požadavkům klientů.

JUDr. Pavel Fráňa

Je jedním z partnerů Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. V této advokátní kanceláři působí již od roku 1996 a ve své praxi se zaměřuje na obchodní právo, finanční právo, právo cenných papírů, mediální právo a mezinárodní právo. V průběhu své praxe mimo jiné poskytoval právní služby při akvizici a reorganizaci dvou největších privátních televizí v České republice, zastupoval řadu významných klientů ve sporech u soudů obecných, rozhodčích i u Mezinárodního rozhodčího soudu Mezinárodní obchodní komory ve Francii (International Chamber of Commerce - ICC). JUDr. Pavel Fráňa je rovněž zapsaným mediátorem v rejstříku Ministerstva spravedlnosti.

JUDr. Pavel Fráňa je uznaným svěřenským správcem Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z. s., která se již od roku 2014 zabývá podporou a rozvojem oblasti svěřenských fondů v České republice a v zahraničí.

Ing. Valdemar Linek

Je předsedou představenstva auditorských společností NEXIA AP a.s. a NEX GROUP, a.s. a současně i ředitelem daňové kanceláře PRAGUE TAX SERVICES, a.s.

Jeho celková odborná praxe přesahuje horizont 30 let, kdy se zabývá jak oblastí auditu účetních závěrek, tak oblastmi podnikových kombinací, ekonomickou optimalizací, restrukturalizací, klientskými akvizicemi, přípravou nových podnikatelských záměrů klientů. Jeho dlouholetými klienty byly zejména významné tuzemské obchodní korporace a podnikatelské skupiny.

Je absolventem kurzů pro správce svěřenských fondů organizovaných Asociací pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z.s., a disponuje potřebnými zkušenostmi z oblasti designování těchto trustových struktur a jejich optimálního nastavení s ohledem na konkrétní individuální potřeby klientů.

 

Ing. Marek Votlučka

Je partnerem a předsedou dozorčí rady auditorských společností NEXIA AP a.s. a NEX GROUP, a.s. a partnerem a současně i předsedou představenstva daňové kanceláře PRAGUE TAX SERVICES, a.s. Je též v neposlední řadě registrovaným daňovým poradcem s číslem osvědčení 1862 (členem Komory daňových poradců ČR je takřka 30 let).

Jeho celková odborná praxe přesahuje horizont 30 let, kdy se zabýval a stále zabývá jak oblastí auditu účetních závěrek a výročních zpráv, tak oblastí daňového poradenství, jakož i oblastí likvidací společností, kdy jako likvidátor zajišťoval za svou praxi likvidaci několika desítek obchodních společností.

Je absolventem kurzů pro správce svěřenských fondů organizovaných Asociací pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z.s., a disponuje praktickými zkušenostmi z oblasti designování těchto speciálních struktur a optimalizace jejich nastavení s ohledem na konkrétní individuální potřeby jednotlivých klientů.

Mgr. Martin Koudele

Je partnerem Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek a partneři s.r.o. Ve své praxi se zejména zabývá transakčním poradenstvím, přeměnami obchodních společností, dále pak nastavováním holdingových struktur a mezigeneračnímu předávání majetku v rámci rodinných struktur. Své služby poskytuje zejména privátní klientele, ale také investičním fondům a investičním skupinám.

Mgr. Martin Koudele je také uznaným svěřenským správcem Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, z. s., která se již od roku 2014 zabývá podporou a rozvojem oblasti svěřenských fondů v České republice a v zahraničí.

sdi