Služby

Služby TRUST for Future zahrnují činnosti od prvotní analýzy a návrhu vzniku struktury Fondu, založení Fondu včetně vyhotovení jeho dokumentů, úkony související s vyčleněním majetku do Fondů (svěření majetku do Fondu) a zabezpečení běžné činnosti Fondu (administrace Fondu) včetně případného výkonu správy Fondů profesionálním správcem nebo výkonu dohledu nad fungováním Fondu a dodržováním pravidel jeho činnosti.

Spektrum služeb TRUST for Future tak zahrnuje

  • Právní, ekonomickou a daňovou analýzu proveditelnosti založení fondu a s tím související konzultace
  • Odborný odhad nákladů na založení Fondu a ročních nákladů jeho provozu
  • Přípravu veškeré potřebné právní dokumentace pro založení Fondu a jeho založení včetně zajištění služeb notáře atd. 
  • Distribuci vyčleněného majetku do fondu a vyřízení povinných registrací (svěření majetku do správy Fondu)
  • Zabezpečení běžné činnosti Fondu (administrace Fondu)
  • Právní a další potřebná vyžádaná odborná podpora při činnosti Fondu, a to včetně oblasti vlastní správy či investování svěřeného majetku
  • Zajištění služeb vedení účetnictví, daňového servisu (zpracování daňových přiznání a řádného odvodu daňových povinností) a zpracování ročních výkazů
  • Zajištění výkonu správy Fondu profesionálním správcem
  • Výkon dohledu nad fungováním Fondu a dodržováním pravidel jeho činnosti
sdi