O nás

TRUST for Future, s.r.o. je společností, která poskytuje svým klientům komplexní služby v oblasti svěřenských a nadačních fondů
(dále jen též i jako „Fondy“ nebo „Trusty“). V praxi jsou tyto fondy běžně označovány jako Trusty a Fundace.

Svěřenský fond představuje vhodný a efektivní nástroj pro správu majetku jednotlivých klientů, popřípadě jejich celých rodin. Prostřednictvím Trustů klienti řeší zejména následující situace:

  • Správa či náležitá péče o rodinný majetek a jeho užívání či distribuce mezi oprávněné osoby (jednotlivé potomky, dědice či další osoby) bez toho, aniž by majetek pozbyl své celistvosti či ztrácel na své hodnotě a byla zachována jeho kontinuita i pro příští generace,
  • Dědické záležitosti s větší flexibilitou potenciálních vhodných řešení, než umožnuje dědické právo,
  • Zajištění krátkodobých či dlouhodobých potřeb určitých členů rodiny nebo dalších oprávněných osob (např. vzdělávacích, zdravotních, bydlení mladých rodin atd.), aniž by se účastnili na správě majetku Trustu či jeho kontrole,
  • Ochranu majetku zakladatele Trustu či celé jeho rodiny.

Poraďte mi, jak na to

VLASTNICKÁ STRUKTURA

TRUST for Future, s.r.o.  je společným podnikem advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři a společnosti NEX GROUP a.s., která je majoritním akcionářem auditorské společnosti NEXIA AP a.s.  Tito renomovaní partneři se společně rozhodli pro svou i novou klientelu zabezpečovat služby zakládání a administrace Trustů a spojit tak své praktické odborné zkušenosti v oborech právních služeb, auditorské činnosti a ekonomického poradenství získané za dobu více než 30 let působení na trhu.

Cílem vzniku TRUST for Future, s.r.o. je poskytovat služby na vysoké odborné úrovni, s maximální důvěrou klienta a tak, aby byly naplňovány vize a potřeby, které klient (zakladatel Trustu) považuje za důležité naplnit.

sdi